ULS-500 PRO可以以多种方式配置,以应用于行业领先的动态激光扫描,能够从多个角度以最高分辨率捕获大型物体。它也可以在静止模式下使用,以捕获特定目标的高清细节。

产品样本

主要特点

双轴,量程为±5°, ±15°, ±30° & ±45

高分辨率和精度

设计用水下和海事应用

耐压水下500m深度

安装SubConn微型水下连接器

低温度漂移

耐压和简约的不锈钢外壳, 70 x 93 x 27mm

RS232 或 RS485接口

CE 认证,符合RoHS

Part No.尺寸

(长x宽x高 mm)

量程

(°)

输出类型分辨率 (°)精度 (°)

(20°C)

电压

最小 – 最大 (V)

密封等级
SUBSEA-2-45-RS48570×92.5×272±45RS4850.0010.0409 – 30500m (海水)
SUBSEA-2-30-RS485M70×92.5×272±30RS485 ModBus0.0010.0309 – 30500m (海水)
SUBSEA-2-15-RS23270×92.5×272±15RS2320.0010.0209 – 30500m (海水)
SUBSEA-2-05-RS48570×92.5×272±5RS4850.0010.0109 – 30500m (海水)
SUBSEA-2-45-RS23270×92.5×272±45RS2320.0010.0409 – 30500m (海水)
SUBSEA-2-30-RS48570×92.5×272±30RS4850.0010.0309 – 30500m (海水)
SUBSEA-2-15-RS485M70×92.5×272±15RS485 ModBus0.0010.0209 – 30500m (海水)
SUBSEA-2-05-RS23270×92.5×272±5RS2320.0010.0109 – 30500m (海水)
SUBSEA-2-45-RS485M70×92.5×272±45RS485 ModBus0.0010.049 – 30500m (海水)
SUBSEA-2-30-RS23270×92.5×272±30RS2320.0010.039 – 30500m (海水)
SUBSEA-2-15-RS48570×92.5×272±15RS4850.0010.029 – 30500m (海水)
SUBSEA-2-05-RS485M70×92.5×272±5RS485 ModBus0.0010.019 – 30500m (海水)